NYISSON AJTÓT LAKÁSHITELEINKRE!
MOST 130 000 Ft MEGTAKARÍTÁS
5 millió Ft hitelnél
Raiffeisen lakáshitelek
THM: 3,01% - 5,48%
Vagyonbiztosítás szükséges


Lakáshitel kalkulátor Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel kalkulátor

SZÁMOLJON VELÜNK!

Hitelösszeg
FT
Futamidő
60 HÓNAP = 5 ÉV
Havi nettó jövedelmem
Ingatlan értéke
FT
Kamatozás típusa
Aktív számlahasználatot vállalok
A kalkuláció eredménye:
Becsült induló díj megtakarítás:
Havi törlesztőrészlet:
Kamatkedvezmény:
Kamat:
THM:
A hirdetésekben szereplő 5 millió Ft hitelösszeg esetén az induló díjakra vonatkozó 130 000 Ft megtakarítás a következők figyelembe vételével került kiszámításra: Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel kondíciók, továbbá közjegyzői díj 43 050 Ft, értékbecslési díj 30 480 Ft, folyósítási díj 37 500 Ft, fedezetellenőrzési díj 7 200 Ft, zálogjog földhivatali bejegyzési díj 12 600 Ft, térképmásolati díj 2 400 Ft, összesen 133 230 Ft.
Lakáshitel esetében a konkrét hitelösszegre vonatkozó induló díj megtakarítás a kalkulátorban „A becsült induló díj megtakarítás” alatt kerül megjelenítésre.


Akciók:


Induló díjak Akciós díjak
(Minden lakáshitel és kamatozás típus esetén)
Nem akciós díjak
Raiffeisen Lakáshitel
Nem akciós díjak
Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
Értékbecslési díj
0 Ft
30 480 Ft / ingatlan 30 480 Ft / ingatlan
Hitelbírálati díj/Folyósítási díj Hitelbírálati díj:
A folyósított összeg 1%-a, de maximum 200 000 Ft
Folyósítási díj:
A folyósított összeg 0,75%-a, de maximum 150 000 Ft
Igényléskori fedezetellenőrzési díj 3 600 Ft / ingatlan 3 600 Ft / ingatlan
Kifizetéskori fedezetellenőrzési dí 3 600 Ft / ingatlan 3 600 Ft / ingatlan
Térképmásolati díj 2 400 Ft / ingatlan (családi ház esetén) 2 400 Ft / ingatlan (családi ház esetén)
Zálogjog földhivatali bejegyzési díj 12 600 Ft 12 600 Ft
További akció: A közjegyzői díj visszatérítésre kerül a folyósítást követően.
Az akció időtartama:
 • Raiffeisen Lakáshitel: 2018. október 25. és 2018. december 15. között beadott és legkésőbb 2019.03.15-ig kiállított hitelígérvény alapján folyósított kölcsönökre érvényes.
 • Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel: 2018. október 25. és 2018. december 15. között beadott igénylések alapján kiállított Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel ajánlatokra érvényes
Raiffeisen Lakáshitel esetén az elengedett díjakat meg kell fizetni, ha a Kölcsön három éven belül végtörlesztésre vagy a kölcsön tőketartozásának felét meghaladó összegű előtörlesztésre kerül.
A hirdetésekben szereplő 5 millió Ft hitelösszeg esetén az induló díjakra vonatkozó 130 000 Ft megtakarítás a következők figyelembe vétekével került kiszámítása: Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel kondíciók, továbbá közjegyzői díj 43 050 Ft – mely során a munkadíj ügyérték (hitelösszeg) alapján egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot feltételezve, az egyéb munkadíj egy 8 oldalas okirat hitelesítéséért valamint a munkadíjakra számított költségátalány került figyelembe vételre -, értékbecslési díj 30 480 Ft, folyósítási díj 37 500 Ft, fedezetellenőrzési díj 7 200 Ft, zálogjog földhivatali bejegyzési díj 12 600 Ft, térképmásolati díj 2 400 Ft; összesen 133 230 Ft.

MIÉRT JÓ VÁLASZTÁS?

A Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel a Magyar Nemzeti Bank pályázatán Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel minősítést elnyert termék.

Raiffeisen Lakáshitel Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
Kamat: 2,92% – 5,35% 3,55% – 5,35%
THM: 3,01% - 5,48% 3,66% - 5,48%
Devizanem: Forint
Törlesztés Forintban
Kölcsönösszeg: 1.000.000 – 80.000.000 Ft
Felhasználási cél: Kizárólag Vásárlásra: Használatbavételi engedéllyel rendelkező
 • új lakás, családi ház, vagy
 • használt lakás, családi ház vásárlására.

használatbavételi engedéllyel nem rendelkező
 • társasházi lakás vásárlásra, vagy
 • társasházi lakás építésére is igényelhető.
hitelcéltól eltérő lakóingatlan fedezetbe vonása esetén

Hitelkiváltásra: Amennyiben meglévő szabad felhasználású, vagy lakáscélú hitelét szeretné kedvezőbbre cserélni, úgy Önnek a Raiffeisen Egyetlen hitelt ajánljuk.
Vásárlásra:

Használatbavételi engedéllyel rendelkező
 • új lakás, családi ház, vagy
 • használt lakás, családi ház vásárlására.

Hitelkiváltásra: Meglévő igazoltan lakáscélú kölcsönének kedvezőbbre cseréléséhez használható fel.
Kamatozás típusa*:
 • Referencia-kamathoz kötött kamatozás (6 havi kamatperiódus)
 • 5 vagy 10 éves kamatperiódusra rögzített kamatozás
 • 5 vagy 10 éves futamidő végéig fix kamatozás
 • 5 vagy 10 éves kamatperiódusra rögzített kamatozás
 • 5 vagy 10 éves futamidő végéig fix kamatozás
Futamidő:
 • 6 havi kamatperiódus esetén: 2-25 év
 • 5 éves kamatperiódus esetén: 6-25 év
 • 10 éves kamatperiódus esetén 11-25 év,
 • futamidő végéig fix kamatozás esetén 5 vagy 10 év
 • 5 éves kamatperiódus esetén: 6-25 év
 • 10 éves kamatperiódus esetén 11-25 év,
 • futamidő végéig fix kamatozás esetén 5 vagy 10 év
Fedezet: fedezetként több ingatlan is bevonható (maximum 3), amivel magasabb kölcsönösszeghez juthat. A fedezetekre önálló zálogjog kerül bejegyzésre.
Kamat változásának alapja:
 • Referencia-kamathoz kötött kamatozás esetén (a kamat a BUBOR változását követi):
  A 2018. december 1. és 2018. december 31. között kiállított hitelígérvénnyel rendelkező referencia-kamathoz kötött kamatozású ingatlanfedezetes forint alapú lakáskölcsönök esetén az ügyleti kamatnak a meghatározása a 2018. november 28-án érvényes 6 havi BUBOR érték (0,28%) figyelembe vételével történt. A kölcsön ügyleti kamata a referenciakamat fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 6 havi BUBOR változását azzal megegyező mértékben követi.
 • 5 vagy 10 éves kamatperiódusra rögzített kamatozás esetén (5, illetve 10 évig változatlan kamattal és törlesztőrészlettel számolhat):
  • Az 5 évre rögzített kamatozású hiteleknél a kamat mértékét a Bank 5 évre rögzíti, ezt az időtartamot kamatperiódusnak nevezzük.
  • A 10 évre rögzített kamatozású hiteleknél a kamat mértékét a Bank 10 évre rögzíti, ezt az időtartamot kamatperiódusnak nevezzük.
  • A kamatot a Bank kamatperiódusonként, a H2K kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékig jogosult módosítani.
 • 5 éves vagy 10 éves futamidő végéig fix kamatozás esetén (a kamat és törlesztőrészlet a futamidő végéig változatlan)


KEDVEZMÉNYEINKKEL CSÖKKENTHETI KÖLCSÖNE KAMATÁT

Elsődlegességi kedvezmény:

Mértéke: 0,35% kamatkedvezmény az ügyleti kamatból Feltétele: Az Adós Raiffeisen számláján
 • havonta legalább a havi nettó minimálbérnek megfelelő összeg kerül jóváírásra (ez az összeg 2018.01.01-től 91.770 Ft),
 • és Raiffeisen Lakáshitel esetén további feltétel, hogy havonta legalább 4 tranzakció teljesüljön az alábbiak közül: eseti és állandó átutalás, csoportos beszedés, készpénzfelvétel vagy vásárlás bankkártyával/OKOSkártyával.
A feltétel nem teljesítésekor a Bank a
 • Raiffeisen Lakáshitel esetén a mindenkor hatályos Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi kölcsön ingatlanfedezettel Hitelek I. kondíciós lista,
 • Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén a mindenkor hatályos Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel - kondíciós Lista
szerinti díjat számít fel, amelynek összege jelenleg havonta 5.000.000 Ft hitelösszeg alatt 1.792 Ft; 5.000.000 és 9.990.000 Ft hitelösszeg között; 3.584 Ft,; 10.000.000 Ft hitelösszeg felett 5.376 Ft.


Jövedelem kedvezmény:

Mértéke:
 • 0,20 % kamatkedvezmény az ügyleti kamatból az Adós 400.000 - 599.999 Ft közötti Bank által elfogadható jövedelme esetében
 • 0,30 % kamatkedvezmény az ügyleti kamatból az Adós 600.000 Ft feletti Bank által elfogadható jövedelme esetében
Havi nettó jövedelem: Bank által elfogadható jövedelmet jelent. A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet figyelembevételével a Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az elfogadható jövedelmek köréről, és azok igazolásának módjáról.


Alacsony finanszírozási kedvezmény:

Mértéke: 0,35% kamatkedvezmény az ügyleti kamatból
Feltétele: a hitelbírálat eredményeképpen megállapított végső hitelösszeg a fedezetül szolgáló ingatlan, vagy több ingatlanfedezet esetén azok együttes forgalmi értékének 60%-a vagy alacsonyabb érték.

Magas hitelösszeg kedvezmény:

Mértéke: 0,20% kamatkedvezmény az ügyleti kamatból
Feltétele: a kölcsönszerződésbe foglalt kölcsön összege eléri vagy meghaladja a 10 000 000 Ft-ot.

Maximális kamat-/kamatfelár kedvezmény: 1,05%

A kamat-/kamatfelár kedvezmények összevonható, azonban a maximális kamatkedvezmény mértékét nem haladhatja meg. Amennyiben a kedvezmények összesített mértéke meghaladja az 1,05% kamat/kamatfelár kedvezményt, úgy a kedvezmények érvényesítési sorrendje a következők szerint alakul: elsődlegességi kedvezmény, jövedelem kedvezmény, alacsony finanszírozási kedvezmény és magas hitelösszeg miatt nyújtható kedvezmény


A kedvezményekkel kapcsolatos további részletekről a mindenkor hatályos Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Listában valamint a mindenkor hatályos Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Kondíciós Listában olvashat.

A TELJES HITELDÍJ MUTATÓ (THM) MÉRTÉKE

Raiffeisen Lakáshitel: 3,01% – 5,48%
Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel: 3,66% - 5,48%
Kamatozás típusa: Raiffeisen Lakáshitel Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel és Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel lakáscélú hitelkiváltásra
Referencia-kamathoz kötött kamatozás esetén 3,01% - 4,04% Nem igényelhető
5 éves kamatperiódus esetén 3,66% - 4,70% 3,66% - 4,70%
10 éves kamatperiódus esetén 4,44% - 5,48% 4,44% - 5,48%
5 éves futamidő végéig fix kamatozás esetén 3,66% - 4,70% 3,66% - 4,70%
10 éves futamidő végéig fix kamatozás esetén 4,28% - 5,33% 4,28% - 5,33%
A kölcsön kifizetéséhez a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra vagyonbiztosítás megkötése szükséges.

A THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabály figyelembe vételével történt. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

A THM értékek kiszámítása a 2018. december 1-től érvényes kondíciók alapján, továbbá 5 000 000 Ft hitelösszeg, 5 éves futamidő végéig fix termék esetén 5 éves futamidő, 10 éves futamidő végéig fix termék esetén 10 éves futamidő, referencia-kamathoz kötött kamatozás és az 5 és a 10 éves kamatperiódusú kölcsön esetén 20 éves futamidő és egy ingatlanfedezet bevonása mellett történtek.

Raiffeisen Lakáshitel: A legalacsonyabb THM-ek kiszámítása a maximális kedvezmények igénybevétele - elsődlegességi, jövedelem és alacsony finanszírozási kedvezmény - alapján történtek. A legmagasabb THM-ek kiszámítása kamatkedvezmények igénybevétele nélkül történtek. A referencia-kamathoz kötött kamatozású hitelek esetében a THM-ek a 2018. novemer 28-án érvényes 6 havi BUBOR érték (0,28%) figyelembevételével kerültek kiszámításra.

Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel és Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel lakáscélú hitelkiváltásra: A legalacsonyabb THM-ek kiszámítása a maximális kedvezmények igénybevétele - elsődlegességi, jövedelem és alacsony finanszírozási kedvezmény - alapján történtek. A legmagasabb THM-ek kiszámítása kamatkedvezmények igénybevétele nélkül történtek.

REPREZENTATÍV PÉLDÁK

RAIFFEISEN LAKÁSHITEL

5 000 000 Ft összegű, referencia kamathoz kötött, illetve 5 és 10 éves kamatperiódusú Raiffeisen Lakáshitel felvétele esetén 20 éves futamidővel számolva kamatkedvezmények nélkül:
Referenciakamathoz kötött kamatozás 5 évre rögzített kamatozás 10 évre rögzített kamatozás
Törlesztőrészlet: 30 220 Ft 31 903 Ft 33 972 Ft
Törlesztőrészletek száma: 240
Hitelkamat mértéke: 3,97% 4,60% 5,35%
Hitelkamat típusa: Változó a referenciakamat függvényében 5 évre rögzített, 5 évente a H2K kamatváltoztatási mutató alapján változik 10 évre rögzített, 10 évente a H2K kamatváltoztatási mutató alapján változik
A hitel teljes összege: 5 000 000 Ft
A hitel teljes díja: 2 252 808 Ft 2 656 720 Ft 3 153 315 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 7 252 808 Ft 7 656 720 Ft 8 153 315 Ft
Teljes hiteldíj mutató (THM): 4,04% 4,70% 5,48%
A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog. Hitelező: Raiffeisen Bank Zrt. A fenti reprezentatív példa a referenciakamathoz kötött kamatozású kölcsön esetében 0,28%-os 6 havi BUBOR értékkel került meghatározásra.

5 000 000 Ft összegű, 5 és 10 éves futamidő végéig fix kamatozású Raiffeisen Lakáshitel felvétele esetén kamatkedvezmények nélkül:
5 éves futamidő végéig fix kamatozás 10 éves futamidő végéig fix kamatozás
Törlesztőrészlet: 93.443 Ft 53.523 Ft
Futamidő: 5 év 10 év
Törlesztőrészletek száma: 60 120
Hitelkamat mértéke: 4,60% 5,20%%
Hitelkamat típusa: futamidő végéig fix kamat
A hitel teljes összege: 5 000 000 Ft
A hitel teljes díja: 606.557 Ft 1.422.748 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 5.606.557 Ft 6.422.748 Ft
Teljes hiteldíj mutató (THM): 4,70 % 5,33%
A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog. Hitelező: Raiffeisen Bank Zrt.

A Raiffeisen Lakáshitel termékre vonatkozó aktuális feltételeket a mindenkor hatályos Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Lista, a Lakossági Üzletszabályzat és az Általános Üzleti Feltételek tartalmazzák.RAIFFEISEN MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITEL

A hitelfelvétel célja Használt lakás / ház vásárlása
A hitel teljes összege 5.000.000 Ft
Kamatozás módja / hitelkamat típusa* 5 éves kamatperiódusokban rögzített 10 éves kamatperiódusokban rögzített
Törlesztőrészletek száma 240 db
Hitelfelvételkor fizetendő összes díj és költség
folyósítási díj 0 Ft
tulajdoni lap másolatának lekérési díja** 0 Ft
térképmásolat lekérési díja** 0 Ft
jelzálogjog bejegyzés díja** 0 Ft
értékbecslés díja** 0 Ft
közjegyzői díj*** 43.050 Ft visszatérítésre kerül 43.050 Ft visszatérítésre kerül
5 éves kamatperiódus 10 éves kamatperiódus
A hitel teljes díja 2 656 720 Ft 3 153 315 Ft
A teljes fizetendő összeg 7 656 720 Ft 8 153 315 Ft
Havi törlesztőrészlet 31.903 Ft 33 972 Ft
Induló ügyleti kamat 4,60% 5,35%
THM**** 4,70% 5,48%
A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog. Hitelező: Raiffeisen Bank Zrt.

A hitelfelvétel célja Használt lakás / ház vásárlása
A hitel teljes összege 5.000.000 Ft
Futamidő 5 év 10 év
Kamatozás módja / hitelkamat típusa* futamidő végéig fix
Törlesztőrészletek száma 60 db 120 db
Hitelfelvételkor fizetendő összes díj és költség
folyósítási díj 0 Ft
tulajdoni lap másolatának lekérési díja** 0 Ft
térképmásolat lekérési díja** 0 Ft
jelzálogjog bejegyzés díja** 0 Ft
értékbecslés díja** 0 Ft
közjegyzői díj*** 43.050 Ft visszatérítésre kerül 43.050 Ft visszatérítésre kerül
5 éves futamidő 10 éves futamidő
A hitel teljes díja 606.557 Ft 1.422.748 Ft
A teljes fizetendő összeg 5.606.557 Ft 6.422.748 Ft
Havi törlesztőrészlet 93.443 Ft 53.523 Ft
Induló ügyleti kamat 4,60% 5,20%
THM**** 4,70% 5,33%
A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog. Hitelező: Raiffeisen Bank Zrt.

* 5 éves kamatperiódusokban rögzített, 10 éves kamatperiódusokban rögzített; futamidő végéig fix
** A Hitelező érdekkörén kívül felmerülő költségek. Térképmásolat benyújtása családi ház, ikerház, vagy sorház fedezetként történő felajánlása esetén szükséges.
*** A jogszabályi előírások alapján számított munkadíj és költségtérítés összegének középértéke alapján számolt reprezentatív példa. A közjegyzői díj pontos mértéke a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI.26.) IM rendelet alapján kerül a közjegyző által meghatározásra.
**** THM (Teljes hiteldíj mutató): A THM érték meghatározása az aktuális általános, illetve a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint került megállapításra, ugyanakkor nem tartalmazza a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozóan kötendő vagyonbiztosítás díját. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM számításakor figyelembe vett díjak/költségek: ügyleti kamat, folyósítási díj, tulajdoni lap másolatának lekérési díja (2db), térképmásolat díja, jelzálogjog bejegyzés díja, értékbecslés díja, számlavezetés díja. Az értékbecslési díj, a tulajdoni lap másolatának lekérési díja (2 db), a folyósítási díj, térképmásolat lekérési díja és a jelzálogjog bejegyzés díja 0 Ft-tal kerültek figyelembe vételre, tekintettel azok akciós jellegére. A törlesztési számla számlavezetése díjmentes. A THM számításakor figyelembe nem vett díjak/költségek: vagyonbiztosítás díja, közjegyzői díj.

A Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel termékre vonatkozó aktuális feltételeket a mindenkor hatályos Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Kondíciós Lista, a Lakossági Üzletszabályzat és az Általános Üzleti Feltételek tartalmazzák.

Kérjük, a kölcsönigénylést megelőzően mérlegelje háztartása teherviselő képességét! Felhívjuk szíves figyelmét a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapjára, az ott található termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra, valamint az MNB tájékoztatójára a túlzott eladósodottság kockázatairól!
Otthonteremtési Program

Lakáshitel mellé igényeljen CSOK-ot!

Maximum 10 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás! A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

ÉRDEKEL

 • minimum 18 éves életkor a hitel igénylésekor, valamint legfeljebb 70 éves életkor a hitel lejáratakor (amennyiben az adós életkora a hitel lejáratakor meghaladja a 70 évet, az ügylet jóváhagyásához a sztenderd igénylési feltételeknek megfelelő adóstárs bevonása szükséges, amely esetben az adóstárs életkora a hitel igénylésekor minimum 18 év, a hitel lejáratakor legfeljebb 70 év lehet),
 • telefonos elérhetőség (lakóhelyi vezetékes telefon vagy előfizetéses mobiltelefon vagy feltöltőkártyás mobiltelefon),
 • Magyarországon szerzett jövedelem, valamint magyarországi állandó lakcím,
 • minimum 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony a jelenlegi munkahelyen,
 • egyéni vállalkozók, társas vállalkozások (Kft., Bt., Kkt.) tulajdonosai esetén minimum 12 hónap folyamatos gazdasági tevékenység,
 • egyedüli igénylés esetén minimum 120 000 Ft, adóstárssal történő igénylés esetén adós és adóstárs által együttesen minimum 160 000 Ft havi nettó jövedelem,
 • legalább kéthavi aktív, lakossági bankszámla múlt bármely magyarországi pénzintézetnél,
 • a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nem tartalmaz az igénylőre vonatkozóan mulasztással, visszaéléssel vagy adósságrendezési eljárással kapcsolatos információt.
 • Tájékoztatásért és kalkulációért kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat, a Raiffeisen Direktet a +36-80-488-588-as telefonszámon. Munkatársaink elvégzik a kalkulációt és tájékoztatják Önt a feltételekről, valamint a további lépésekről. Kérésére telefonos ügyfélszolgálatunk postázza Önnek az igényléshez szükséges dokumentumok listáját, illetve a nyomtatványokat.
 • A hiteligénylés benyújtásához kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebbi Raiffeisen bankfiókot. Az igényléshez az alábbi dokumentumokat szükséges magával hoznia: dokumentumok listája
 • A várakozás elkerülése érdekében kérjük, foglaljon előre időpontot. Időpontfoglalás bankfiókba
 • Ahhoz, hogy a Bank el tudja bírálni a hitelkérelmét, a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra értékbecslés szükséges. A Bank által kijelölt értékbecslő telefonon egyeztet Önnel időpontot. Az értékbecslés díját, 30 480 Ft-ot a Bank átvállalja, tehát ezt nem kell Önnek a helyszínen kifizetni. Értékbecslés díját egy ügyfél vonatkozásában évente egyszer vállalja át a Bank.
 • A benyújtott dokumentumok és az értékbecslés alapján a Bank elvégzi a hitelbírálatot.
 • Munkatársunk telefonon egyezteti Önnel a szerződéskötés időpontját. A szerződés megkötése a bankfiókban történik.
 • A fedezetként szolgáló ingatlan(ok)ra vagyonbiztosítás megkötése (ha korábban ezt nem tette meg) és a Bank javára hitelbiztosítéki záradék bejegyzése kötelező. A vagyonbiztosítást legkésőbb a kölcsön kifizetése előtt kell megkötnie.
 • Önnel előre egyeztetett időpontban megtörténik a kölcsön- és a zálogszerződés aláírása. A kölcsönösszeget a Bank törlesztési számlára folyósítja, amely kizárólag a kölcsön törlesztéséhez szükséges pénzügyi fedezet elhelyezését és a Kölcsön elszámolását szolgálja. A Bank a törlesztési számlát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen biztosítja az Adós részére. A törlesztési számla egyenlege után nem jár kamat. A kifizetési feltételek teljesülése után központilag kerül sor a szükséges összeg átutalására vásárlás esetén az ingatlan adásvételi szerződésben megjelölt - hitelkiváltás esetén a kiváltandó tartozás elszámolására szolgáló - számlaszám(ok)ra. Az átutalásnak (magyarországi célszámlára) nincs költsége.
Visszahívást kérek!