10 ÉVIG VÁLTOZATLAN
TÖRLESZTŐRÉSZLET
Raiffeisen Lakáshitel
10 éves kamatperiódussal
THM: 4,85% - 5,90%

Vagyonbiztosítás szükséges

KALKULÁLJA KI TÖRLESZTŐJÉT!

Hitelösszeg
FT
Futamidő
60 HÓNAP = 5 ÉV
Havi nettó jövedelmem
Ingatlan értéke
FT
Kamatozás típusa
Aktív számlahasználatot vállalok
0Ft
Hitelbírálati díj
Értékbecslési díj (évente egyszer egy ügyfél vonatkozásban)
Fedezetellenőrzési díj
A kalkuláció eredménye:
Becsült induló díj megtakarítás:
Havi törlesztőrészlet:
Kamatkedvezmény:
Kamat:
THM:

Igényelhető hitelcélok:

A Raiffeisen Lakáshiteleit használatbavételi engedéllyel rendelkező új, vagy használt lakás vagy családi ház vásárlásához tudja igénybe venni.
Amennyiben Ön már rendelkezik lakóingatlannal, amelyet be tud vonni fedezetként, vagyis hitelcéltól eltérő lakóingatlan kerül bevonásra úgy Önnek van lehetősége használatbavételi engedély nélküli társasházi lakás vásárlásra vagy építésre igényelni lakáshitelünket.

Kamat-/kamatfelár kedvezményeink

Elsődlegességi kedvezmény miatt 0,35% kamat-/kamatfelár kedvezményt biztosítunk az ügyleti kamatból, ha

Raiffeisen számláján havonta legalább a havi nettó minimálbérnek megfelelő összeg kerül jóváírásra (ez az összeg 2018.01.01-től 91 770 Ft), és

havonta legalább 4 tranzakciót teljesít az alábbiak közül:

 • eseti és állandó átutalás,
 • csoportos beszedés,
 • készpénzfelvétel bankkártyával, OKOSkártyával
 • vásárlás bankkártyával, OKOSkártyával

A havi jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám vállalása esetén e kötelezettség nem teljesítésekor a Bank a mindenkor hatályos Lakossági kondíciós Lista szerinti díjat számít fel, melynek összege havonta 1 000 000 - 4 990 000 Ft hitelösszeg között 1 792 Ft, 5 000 000 - 9 990 000 Ft hitelösszeg között 3 584 Ft, 10 000 000 Ft hitelösszeg felett 5 376 Ft.

Jövedelem kedvezmény miatt a Kamat-/kamatfelár kedvezményt biztosítunk az ügyleti kamatból az alábbi mértékben, ha az Adós Bank által elfogadható jövedelme az alábbi kategóriákba esik:

Jövedelemsáv Kamat-/kamatfelár kedvezmény mértéke
0 - 399 999 Ft 0%
400 000 - 599 999 Ft 0,20%
600 000 Ft felett 0,30%

A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet figyelembevételével a Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az elfogadható jövedelmek köréről, és azok igazolásának módjáról.

Alacsony finanszírozás kedvezmény miatt: 0,35% kamat-/kamatfelár kedvezményt biztosítunk az ügyleti kamatból, ha a hitelbírálat eredményeképpen megállapított végső hitelösszeg a fedezetül szolgáló ingatlan, vagy több ingatlanfedezet esetén azok együttes forgalmi értékének 60%-a vagy alacsonyabb érték.

Magas hitelösszeg miatt további 0,20% kamat/ kamatfelár kedvezmény biztosítunk az ügyleti kamatból, ha a kölcsönszerződésbe foglalt kölcsön összege eléri vagy meghaladja a 10 000 000 Ft-ot.

A fenti kamat-/kamatfelár kedvezmények összevonhatók! A maximális kamatkedvezmény mértéke nem haladhatja meg a 1,05% kamat/kamatfelár kedvezményt. Amennyiben a kedvezmények összesített mértéke meghaladja az 1,05% kamat/kamatfelár kedvezményt, úgy a kedvezmények érvényesítési sorrendje a következők szerint alakul: elsődlegességi kedvezmény, jövedelem kedvezmény, alacsony finanszírozási kedvezmény és magas hitelösszeg miatt nyújtható kedvezmény

A kedvezményekkel kapcsolatos további részletekről a mindenkor hatályos Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Listában olvashat.


Induló díj kedvezményeink:
 • 0 Ft értékbecslési díj
 • 0 Ft hitelbírálati díj
 • 0 Ft igényléskori fedezetellenőrzési díj
 • Amennyiben a Kölcsön folyósítását követő három ügyleti éven belül (i) a kölcsönszerződés bármely ok miatt megszűnik vagy (ii) a kölcsönszerződés alapján fennálló tőketartozás összege a folyósított Kölcsön összegének 50%-a alá csökken - az igazolt lakás-takarékpénztári megtakarításból történő teljes vagy részleges előtörlesztés, ill. a szerződésszerű havi törlesztésből eredő tőketartozás csökkenés kivételével -, a Bank jogosult a fent említett kedvezmény alapján be nem terhelt díj(ak) összegével a törlesztési számlát megterhelni.

  Azért érdemes a Lakáshitelt a Raiffeisen Banktól igényelnie, mert

  • többféle kamatozás közül választhat:
   • a referencia-kamathoz kötött kamatozású lakáshitelnél a kamat a BUBOR változását követi,
   • az 5 ill. 10 évre rögzített kamatozású hitelünk esetében 5 ill. 10 évig változatlan törlesztőrészlettel számolhat
   • az 5 éves és 10 éves futamidő végéig fix kamatozású hitelünk esetén a futamidő végéig változatlan a törlesztőrészlet, így a törlesztőrészlet a futamidő végéig kiszámítható,
  • fedezetként több ingatlan is bevonható (maximum 3), amivel magasabb kölcsönösszeghez juthat.

  Szolgáltatásainkkal segítjük a lakásvásárlásban és a hitelügyintézésben!

  • Szakértőink segítenek az Ön számára legmegfelelőbb lakáshitel konstrukció kiválasztásában. Megállapítjuk a várható hitelösszeget, és így már lakásvásárlás előtt látja a lehetőségeit. Elmondjuk, hogy milyen várható események történhetnek a lakáshitel futamideje alatt (referenciakamat változás hatása, kamatperiódus-váltás).
  • Segítünk eligazodni a dokumentumok útvesztőjében azáltal, hogy a lakáshitel igénylésekor összeállítunk Önnek egy listát azokról a dokumentumokról, amelyek a lakáshitel igénybevételéhez szükségesek.
  • Lekérjük a tulajdoni lapot (szükség esetén a térképmásolatot is), segítünk az értékbecslő kiválasztásában és elintézzük a zálogjog bejegyzést, így Önnek ezzel sem kell foglalkoznia. Amennyiben az ingatlanon, amelyet meg szeretne vásárolni, jelenleg jelzáloghitel van, akkor a Bank intézi az ingatlan tehermentesítését.

  Kamatozás:

  A 2018. október 1. és 2018. október 31. között kiállított hitelígérvénnyel rendelkező referencia-kamathoz kötött kamatozású ingatlanfedezetes forint alapú lakáskölcsönök esetén az ügyleti kamatnak a meghatározása a 2018. szeptember 26-án érvényes 6 havi BUBOR érték (0,32%) figyelembe vételével történt. A kölcsön ügyleti kamata a referenciakamat fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 6 havi BUBOR változását azzal megegyező mértékben követi.

  Az 5 évre rögzített kamatozású hiteleknél a kamat mértékét a Bank 5 évre rögzíti, ezt az időtartamot kamatperiódusnak nevezzük. A kamatot a Bank kamatperiódusonként, a H2K kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékig jogosult módosítani.

  A 10 évre rögzített kamatozású hiteleknél a kamat mértékét a Bank 10 évre rögzíti, ezt az időtartamot kamatperiódusnak nevezzük. A kamatot a Bank kamatperiódusonként, a H2K kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékig jogosult módosítani.

  Az 5 éves vagy 10 éves futamidő végéig fix kamatozású hitel esetén a kamat a futamidő végéig változatlan.

  Reprezentatív példák:

  5 000 000 Ft összegű, referencia kamathoz kötött, illetve 5 és 10 éves kamatperiódusú Raiffeisen Lakáshitel felvétele esetén 20 éves futamidővel számolva kamatkedvezmények nélkül:

  Referenciakamathoz kötött kamatozás 5 évre rögzített kamatozás 10 évre rögzített kamatozás
  Törlesztőrészlet: 30 220 Ft 33 972 Ft 34 962 Ft
  Törlesztőrészletek száma: 240
  Hitelkamat mértéke: 3,97% 5,35% 5,70%
  Hitelkamat típusa: Változó a referenciakamat függvényében 5 évre rögzített, 5 évente a H2K kamatváltoztatási mutató alapján változik 10 évre rögzített, 10 évente a H2K kamatváltoztatási mutató alapján változik
  A hitel teljes összege: 5 000 000 Ft
  A hitel teljes díja: 2 271 408 Ft 3 171 915 Ft 3 409 385 Ft
  A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 7 271 408 Ft 8 171 915 Ft 8 409 385 Ft
  Teljes hiteldíj mutató (THM): 4,09% 5,53% 5,90%

  A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog.

  A fenti reprezentatív példa a referenciakamathoz kötött kamatozású kölcsön esetében 0,32%-os 6 havi BUBOR értékkel került meghatározásra.

  5 000 000 Ft összegű, 5 és 10 éves futamidő végéig fix kamatozású Raiffeisen Lakáshitel felvétele esetén kamatkedvezmények nélkül:

  5 éves futamidő végéig fix kamatozás 10 éves futamidő végéig fix kamatozás
  Törlesztőrészlet: 94.013 Ft 53.523 Ft
  Futamidő: 5 év 10 év
  Törlesztőrészletek száma: 60 120
  Hitelkamat mértéke: 4,85% 5,20%
  Hitelkamat típusa: futamidő végéig fix kamat
  A hitel teljes összege: 5 000 000 Ft
  A hitel teljes díja: 659.377 Ft 1.441.348 Ft
  A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 5.659.377 Ft 6.441.348 Ft
  Teljes hiteldíj mutató (THM): 5,12% 5,41%

  A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog.

  A kölcsön kifizetéséhez a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra vagyonbiztosítás megkötése szükséges.

  Kérjük, a kölcsönigénylést megelőzően mérlegelje háztartása teherviselő képességét! Felhívjuk szíves figyelmét a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapjára, az ott található termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra, valamint az MNB tájékoztatójára a túlzott eladósodottság kockázatairól!

Futamidő 2-25 év (5 éves kamatperiódus esetén 6-25 év, 10 éves kamatperiódus esetén 11-25 év). A futamidő végéig fix kamatozás esetén a futamidő 5 év vagy 10 év lehet.

Induló díj kedvezményeink:

 • 0 Ft értékbecslési díj
 • 0 Ft hitelbírálati díj
 • 0 Ft igényléskori fedezetellenőrzési díj

Amennyiben a Kölcsön folyósítását követő három ügyleti éven belül (i) a kölcsönszerződés bármely ok miatt megszűnik vagy (ii) a kölcsönszerződés alapján fennálló tőketartozás összege a folyósított Kölcsön összegének 50%-a alá csökken - az igazolt lakás-takarékpénztári megtakarításból történő teljes vagy részleges előtörlesztés, ill. a szerződésszerű havi törlesztésből eredő tőketartozás csökkenés kivételével -, a Bank jogosult a fent említett kedvezmény alapján be nem terhelt díj(ak) összegével a törlesztési számlát megterhelni.


Kamat: 2,97%-5,70% THM: 3,05%-5,90% Kölcsönösszeg: 1 000 000 - 80 000 000 Ft
Futamidő 2-25 év (5 éves kamatperiódus esetén 6-25 év, 10 éves kamatperiódus esetén 11-25 év), futamidő végéig fix kamatozás esetén 5 vagy 10 év

A TELJES HITELDÍJ MÉRTÉKE (THM)

Raiffeisen Lakáshitel: 3,05% – 5,90%

Referencia-kamathoz kötött kamatozás esetén 3,05%-4,09%
5 éves kamatperiódus esetén 4,48%-5,53%
10 éves kamatperiódus esetén 4,85%-5,90%
5 éves futamidő végéig fix kamatozás esetén 4,08%-5,12%
10 éves futamidő végéig fix kamatozás esetén 4,37%-5,41%

A kölcsön kifizetéséhez a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra vagyonbiztosítás megkötése szükséges. A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog.

A THM értékek kiszámítása a 2018. október 1-től érvényes Raiffeisen Lakáshitel kondíciók alapján, továbbá 5 000 000 Ft hitelösszeg, 5 éves futamidő végéig fix termék esetén 5 éves futamidő, 10 éves futamidő végéig fix termék esetén 10 éves futamidő, referencia-kamathoz kötött kamatozás és az 5 és a 10 éves kamatperiódusú kölcsön esetén 20 éves futamidő és egy ingatlanfedezet bevonása mellett történtek.
A legalacsonyabb THM-ek kiszámítása a maximális kedvezmények igénybevétele - a mindenkori havi nettó minimálbérnek megfelelő havi jóváírási kötelezettség, 4 db elvárt tranzakciószám vállalása, továbbá a hitelösszegnek az ingatlan forgalmi értékének 60 %-át elérő vagy meg nem haladó aránya és 600 000 Ft vagy afeletti, a Bank által elfogadható havi nettó jövedelem - alapján történtek. A legmagasabb THM-ek kiszámítása kamatkedvezmények igénybevétele nélkül történtek. A referencia-kamathoz kötött kamatozású hitelek esetében a THM-ek a 2018. szeptember 26-án érvényes 6 havi BUBOR érték (0,32%) figyelembevételével kerültek kiszámításra. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

Reprezentatív példák: 5 000 000 Ft összegű, referencia- kamathoz kötött, illetve 5 és 10 éves kamatperiódusú Raiffeisen Lakáshitel felvétele esetén 20 éves futamidővel számolva kamatkedvezmények nélkül:

Referenciakamathoz kötött kamatozás 5 évre rögzített kamatozás 10 évre rögzített kamatozás
Törlesztőrészlet: 30 220 Ft 33 972 Ft 34 962 Ft
Törlesztőrészletek száma: 240
Hitelkamat mértéke: 3,97% 5,35% 5,70%
Hitelkamat típusa: Változó a referenciakamat függvényében 5 évre rögzített, 5 évente a H2K kamatváltoztatási mutató alapján változik 10 évre rögzített, 10 évente a H2K kamatváltoztatási mutató alapján változik
A hitel teljes összege: 5 000 000 Ft
A hitel teljes díja: 2 271 408 Ft 3 171 915 Ft 3 409 385 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 7 271 408 Ft 8 171 915 Ft 8 409 385 Ft
Teljes hiteldíj mutató (THM): 4,09% 5,53% 5,90%

A fenti reprezentatív példa a referencia-kamathoz kötött kamatozású kölcsön esetében 0,32%-os 6 havi BUBOR értékkel került meghatározásra.

5 000 000 Ft összegű, 5 és 10 éves futamidő végéig fix kamatozású Raiffeisen Lakáshitel felvétele esetén kamatkedvezmények nélkül:

5 éves futamidő végéig fix kamatozás 10 éves futamidő végéig fix kamatozás
Törlesztőrészlet: 94.013 Ft 53.523 Ft
Futamidő: 5 év 10 év
Törlesztőrészletek száma: 60 120
Hitelkamat mértéke: 4,85% 5,20%
Hitelkamat típusa: futamidő végéig fix kamat
A hitel teljes összege: 5 000 000 Ft
A hitel teljes díja: 659.377 Ft 1.441.348 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 5.659.377 Ft 6.441.348 Ft
Teljes hiteldíj mutató (THM): 5,12% 5,41%

A Raiffeisen Lakáshitel termékre vonatkozó aktuális feltételeket a mindenkor hatályos Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Lista, a Lakossági Üzletszabályzat és az Általános Üzleti Feltételek tartalmazzák.

Otthonteremtési Program

Lakáshitel mellé igényeljen CSOK-ot!

Maximum 10 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás! A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

ÉRDEKEL

 • minimum 18 éves életkor a hitel igénylésekor, valamint legfeljebb 70 éves életkor a hitel lejáratakor (amennyiben az adós életkora a hitel lejáratakor meghaladja a 70 évet, az ügylet jóváhagyásához a sztenderd igénylési feltételeknek megfelelő adóstárs bevonása szükséges, amely esetben az adóstárs életkora a hitel igénylésekor minimum 18 év, a hitel lejáratakor legfeljebb 70 év lehet),
 • telefonos elérhetőség (lakóhelyi vezetékes telefon vagy előfizetéses mobiltelefon vagy feltöltőkártyás mobiltelefon),
 • Magyarországon szerzett jövedelem, valamint magyarországi állandó lakcím,
 • minimum 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony a jelenlegi munkahelyen,
 • egyéni vállalkozók, társas vállalkozások (Kft., Bt., Kkt.) tulajdonosai esetén minimum 12 hónap folyamatos gazdasági tevékenység,
 • egyedüli igénylés esetén minimum 120 000 Ft, adóstárssal történő igénylés esetén adós és adóstárs által együttesen minimum 160 000 Ft havi nettó jövedelem,
 • legalább kéthavi aktív, lakossági bankszámla múlt bármely magyarországi pénzintézetnél,
 • a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nem tartalmaz az igénylőre vonatkozóan mulasztással, visszaéléssel vagy adósságrendezési eljárással kapcsolatos információt.
 • Tájékoztatásért és kalkulációért kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat, a Raiffeisen Direktet a +36-80-488-588-as telefonszámon. Munkatársaink elvégzik a kalkulációt és tájékoztatják Önt a feltételekről, valamint a további lépésekről. Kérésére telefonos ügyfélszolgálatunk postázza Önnek az igényléshez szükséges dokumentumok listáját, illetve a nyomtatványokat.
 • A hiteligénylés benyújtásához kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebbi Raiffeisen bankfiókot. Az igényléshez az alábbi dokumentumokat szükséges magával hoznia: dokumentumok listája
 • A várakozás elkerülése érdekében kérjük, foglaljon előre időpontot. Időpontfoglalás bankfiókba
 • Ahhoz, hogy a Bank el tudja bírálni a hitelkérelmét, a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra értékbecslés szükséges. A Bank által kijelölt értékbecslő telefonon egyeztet Önnel időpontot. Az értékbecslés díját, 30 480 Ft-ot a Bank átvállalja, tehát ezt nem kell Önnek a helyszínen kifizetni. Értékbecslés díját egy ügyfél vonatkozásában évente egyszer vállalja át a Bank.
 • A benyújtott dokumentumok és az értékbecslés alapján a Bank elvégzi a hitelbírálatot.
 • Munkatársunk telefonon egyezteti Önnel a szerződéskötés időpontját. A szerződés megkötése a bankfiókban történik.
 • A fedezetként szolgáló ingatlan(ok)ra vagyonbiztosítás megkötése (ha korábban ezt nem tette meg) és a Bank javára hitelbiztosítéki záradék bejegyzése kötelező. A vagyonbiztosítást legkésőbb a kölcsön kifizetése előtt kell megkötnie.
 • Önnel előre egyeztetett időpontban megtörténik a kölcsön- és a zálogszerződés aláírása. A kölcsönösszeget a Bank törlesztési számlára folyósítja, amely kizárólag a kölcsön törlesztéséhez szükséges pénzügyi fedezet elhelyezését és a Kölcsön elszámolását szolgálja. A Bank a törlesztési számlát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen biztosítja az Adós részére. A törlesztési számla egyenlege után nem jár kamat. A kifizetési feltételek teljesülése után központilag kerül sor a szükséges összeg átutalására az ingatlan adásvételi szerződésben megjelölt számlaszám(ok)ra. Az átutalásnak (magyarországi célszámlára) nincs költsége.
Visszahívást kérek!