Raiffeisen Bank
Számoljon és igényelje lakáshitelünket!


Kamatozás típusa

HITELÖSSZEG
Ft

FUTAMIDŐ
ÉV

Válasszon kedvezmény típust!
%
Ft
%

THM magyarázata

Teljes Hiteldíj Mutató (THM): A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A mutató meghatározása lakáshitel termék esetén 5.000.000 Ft-os hitelösszeggel, 20 éves futamidővel és egyenletes törlesztéssel számolva történt.

Bankszámla nyitása nem szükséges a kölcsönszerződés megkötéséhez. Hitelbírálati díj felszámítására kizárólag pozitív hitelbírálat alapján, jóváhagyott kölcsön esetén kerül sor. A hitelbírálati díj a kölcsönszerződés megkötésének napján esedékes. Az érvényes Lakossági Kondíciós Listában meghatározott THM értékek az ügyfelek tájékoztatására szolgálnak. A THM meghatározására a forintban igényelt Raiffeisen Lakáshitelre 2017. július 1-től érvényes feltételek és a hatályos jogszabályok kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásai alapján 5 millió forint hitelösszeget és 20 éves futamidőt feltételezve, referencia-kamathoz kötött kamatozású hitelek esetében a 2017. június 28-én érvényes 6 havi BUBOR érték (0,22%) figyelembevételével került sor. A feltételek változása esetén mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

Kamat/kamatfelár kedvezményeink

0,9% kamat-/kamatfelár kedvezményt biztosítunk az ügyleti kamatból*, ha

 • Raiffeisen számláján havonta legalább a havi nettó minimálbérnek megfelelő összeg kerül jóváírásra (ez az összeg 2016.01.01-től 73 815 Ft, 2017.01.01-től pedig 84 788 Ft), és
 • havonta legalább 4 tranzakciót teljesít az alábbiak közül:
  • eseti és állandó átutalás,
  • csoportos beszedés,
  • készpénzfelvétel bankkártyával, OKOSkártyával
  • vásárlás bankkártyával, OKOSkártyával

A havi jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám vállalása esetén e kötelezettség nem teljesítésekor a Bank a mindenkor hatályos Lakossági kondíciós Lista szerinti díjat számít fel, melynek összege havonta 15 000 000 Ft hitelösszeg alatt 5 005 Ft, 15 000 000 Ft hitelösszeg felett 10 010 Ft.*

0,5% kamat-/kamatfelár kedvezményt biztosítunk az ügyleti kamatból*, ha a hitelbírálat eredményeképpen megállapított végső hitelösszeg nem éri el a fedezetül szolgáló ingatlan, vagy több ingatlanfedezet esetén azok együttes forgalmi értékének 50%-át.

A fenti két kamat-/kamatfelár kedvezmény összevonható!

* A VII/A. Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Lista alapján.

A kedvezményekkel kapcsolatos további részletekről a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában olvashat.

Részletek

Futamidő: 2-30 év (5 éves kamatperiódus esetén 5-30 év, 10 éves kamatperiódus esetén 10-30 év).

További induló költség kedvezményeink:

 • nincs hitelbírálati díj,
 • nincs értékbecslési díj,
 • díjmentes az igénylés befogadásához szükséges tulajdoni lap lekérésének díja (TAKARNET).

kamat: 2,97%-7,79%
THM: 3,01%-8,49%
kölcsönösszeg: 1-60 millió Ft
reprezentatív példa: 5 000 000 Ft összegű lakáscélú jelzáloghitel felvétele esetén 20 éves futamidővel számolva kamatkedvezmények nélkül:

  Referencia­kamathoz kötött kamatozás 5 évre rögzített kamatozás 10 évre rögzített kamatozás
Törlesztő­részlet: 31 283 Ft 36 956 Ft 41 171 Ft
Törlesztő­részletek száma: 240
Hitelkamat mértéke: 4,37% 6,39% 7,79%
Hitelkamat típusa: Változó a referenciakamat függvényében 5 évre rögzített, 5 évente a H2K kamatváltoztatási mutató alapján változik 10 évre rögzített, 10 évente a H2K kamatváltoztatási mutató alapján változik
A hitel teljes összege: 5 000 000 Ft
A hitel teljes díja: 2 507 844 Ft 3 869 335 Ft 4 881 017 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 7 507 844 Ft 8 869 335 Ft 9 881 017 Ft
Teljes hiteldíj mutató (THM): 4,50% 6,63% 8,12%

A fenti reprezentatív példa a referenciakamathoz kötött kamatozású kölcsön esetében 0,22%-os 6 havi BUBOR értékkel került meghatározásra.

A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség, adó:
Kamatláb:
- referenciakamathoz kötött kamatozású kölcsön esetében 6 havi BUBOR + 4,15% felár
- 5 évre rögzített kamatozású termék esetében 6,39%.
- 10 évre rögzített kamatozású termék esetében 7,79%.
Fedezetellenőrzési díj (szerződéskötéskor a Bank felé fizetendő) fedezetként felajánlott ingatlanonként és alkalmanként: 4 190 Ft
Zálogjog bejegyzési díj a fedezetként felajánlott ingatlanonként: 12 600 Ft
A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog.

Lakáshitel mellé igényeljen CSOK-ot!
Otthonteremtési Program Maximum 10 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás! A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.
A hiteligénylés minimális személyi feltételei
 • minimum 18 éves életkor a hitel igénylésekor, valamint legfeljebb 70 éves életkor a hitel lejáratakor (amennyiben az adós életkora a hitel lejáratakor meghaladja a 70 évet, az ügylet jóváhagyásához a sztenderd igénylési feltételeknek megfelelő adóstárs bevonása szükséges, amely esetben az adóstárs életkora a hitel igénylésekor minimum 18 év, a hitel lejáratakor legfeljebb 70 év lehet),
 • telefonos elérhetőség (lakóhelyi vezetékes telefon vagy előfizetéses mobiltelefon vagy feltöltőkártyás mobiltelefon),
 • Magyarországon szerzett jövedelem, valamint magyarországi állandó lakcím,
 • minimum 6 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony a jelenlegi munkahelyen,
 • egyéni vállalkozók, társas vállalkozások (Kft., Bt., Kkt.) tulajdonosai esetén minimum 12 hónap folyamatos gazdasági tevékenység,
 • egyedüli igénylés esetén minimum 120 000 Ft, adóstárssal történő igénylés esetén minimum 80 000 Ft /adós havi nettó jövedelem,
 • legalább kéthavi aktív, lakossági bankszámla múlt bármely magyarországi pénzintézetnél,
 • a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nem tartalmaz az igénylőre vonatkozóan mulasztással, visszaéléssel vagy adósságrendezési eljárással kapcsolatos információt.
A hiteligénylés folyamata
 1. Tájékoztatásért és előzetes hitelbírálatért kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat, a Raiffeisen Direktet a +36-40-48-48-48 telefonszámon. Munkatársaink percek alatt elvégzik az előzetes hitelbírálatot és tájékoztatják Önt a feltételekről, valamint a további lépésekről. Kérésére telefonos ügyfélszolgálatunk postázza Önnek az igényléshez szükséges dokumentumok listáját, illetve a nyomtatványokat.
 2. A hiteligénylés benyújtásához kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebbi Raiffeisen bankfiókot. Az igényléshez az alábbi dokumentumokat szükséges magával hoznia: dokumentumok listája
 3. A várakozás elkerülése érdekében kérjük, foglaljon előre időpontot. Időpontfoglalás bankfiókba
 4. Ahhoz, hogy a Bank el tudja bírálni a hitelkérelmét, a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra értékbecslés szükséges. A Bank által kijelölt értékbecslő telefonon egyeztet Önnel időpontot. Az értékbecslés díját, 30 480 Ft-ot a Bank átvállalja, tehát ezt nem kell Önnek a helyszínen kifizetni.
 5. A benyújtott dokumentumok és az értékbecslés alapján a Bank elvégzi a hitelbírálatot.
 6. Munkatársunk telefonon egyezteti Önnel a szerződéskötés időpontját. A szerződés megkötése a bankfiókban történik.
 7. A fedezetként szolgáló ingatlan(ok)ra vagyonbiztosítás megkötése (ha korábban ezt nem tette meg) és a Bank javára hitelbiztosítéki záradék bejegyzése kötelező. A vagyonbiztosítást legkésőbb a kölcsön kifizetése előtt kell megkötnie.
 8. Önnel előre egyeztetett időpontban megtörténik a kölcsön- és a zálogszerződés aláírása. A kölcsönösszeget a Bank törlesztési számlára folyósítja, amely kizárólag a kölcsön törlesztéséhez szükséges pénzügyi fedezet elhelyezését és a Kölcsön elszámolását szolgálja. A Bank a törlesztési számlát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen biztosítja az Adós részére. A törlesztési számla egyenlege után nem jár kamat. A kifizetési feltételek teljesülése után központilag kerül sor a szükséges összeg átutalására az ingatlan adásvételi szerződésben megjelölt számlaszám(ok)ra. Az átutalásnak (magyarországi célszámlára) nincs költsége.

ÉRDEKEL AZ AJÁNLAT!

+36