Lakáshitel

Raiffeisen
lakáshitel
induló díjak
nélkül

és a közjegyzői díjat
visszafizetjük
max. 40 000 Ft-ig

Megtakarítás
Megtakarítás

Az akció 2018. április 12. és június 30. között igényelt hitel, és július 31-ig kiállított hitelígérvény esetén érvényes.

KALKULÁLJA KI TÖRLESZTŐJÉT!

Hitelösszeg
FT
Futamidő
60 HÓNAP = 5 ÉV
Havi nettó jövedelmem
Ingatlan értéke
FT
Kamatozás típusa
Aktív számlahasználatot vállalok
Értékbecslési díj
Hitelbírálati díj
Fedezetellenőrzési díj
0Ft
Térképmásolati díj
Zálogjog földhivatali bejegyzési díj

+ Közjegyzői díj visszafizetése max. 40.000 Ft-ig
A kalkuláció eredménye:
Becsült induló díj megtakarítás:
Havi törlesztőrészlet:
Kamatkedvezmény:
Kamat:
THM a kalkulátorban megadott adatok alapján:

Kamat-/kamatfelár kedvezményeink

0,35%pont kamat-/kamatfelár kedvezményt biztosítunk az ügyleti kamatból, ha

Raiffeisen számláján havonta legalább a havi nettó minimálbérnek megfelelő összeg kerül jóváírásra (ez az összeg 2018.01.01-től 91 770 Ft), és

havonta legalább 4 tranzakciót teljesít az alábbiak közül:

 • eseti és állandó átutalás,
 • csoportos beszedés,
 • készpénzfelvétel bankkártyával, OKOSkártyával
 • vásárlás bankkártyával, OKOSkártyával

A havi jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám vállalása esetén e kötelezettség nem teljesítésekor a Bank a mindenkor hatályos Lakossági kondíciós Lista szerinti díjat számít fel, melynek összege havonta 1 000 000 - 4 990 000 Ft hitelösszeg között 1 792 Ft, 5 000 000 - 9 990 000 Ft hitelösszeg között 3 584 Ft, 10 000 000 Ft hitelösszeg felett 5 376 Ft.

0,2%pont kamat-/kamatfelár kedvezményt biztosítunk az ügyleti kamatból, ha a hitelbírálat eredményeképpen megállapított végső hitelösszeg nem éri el a fedezetül szolgáló ingatlan, vagy több ingatlanfedezet esetén azok együttes forgalmi értékének 60%-át.

További kamat-/kamatfelár kedvezményt biztosítunk az ügyleti kamatból az alábbi mértékben, ha az Adós Bank által elfogadható jövedelme az alábbi kategóriákba esik:

Jövedelemsáv Kamat-/kamatfelár kedvezmény mértéke
0 - 399 999 Ft 0%pont
400 000 - 599 999 Ft 0,10%pont
600 000 Ft felett 0,20%pont

A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet figyelembevételével a Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az elfogadható jövedelmek köréről, és azok igazolásának módjáról.

A fenti kamat-/kamatfelár kedvezmények összevonhatók!

A kedvezményekkel kapcsolatos további részletekről a mindenkor hatályos Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Listában olvashat.


Részletek

Futamidő 2-25 év (5 éves kamatperiódus esetén 6-25 év, 10 éves kamatperiódus esetén 11-25 év). A futamidő végéig fix kamatozás esetén a futamidő 5 év vagy 10 év lehet.

Induló díj kedvezményeink:

 • 0 Ft értékbecslési díj
 • 0 Ft hitelbírálati díj
 • 0 Ft fedezetellenőrzési díj
 • 0 Ft térképmásolati díj
 • 0 Ft zálogjog földhivatali bejegyzési díj és

a közjegyzői díj összegét 40.000 Ft-ig visszatérítjük ügyfeleinknek.

A hirdetésekben szereplő díjmegtakarítás az alábbiak alapján került kiszámításra: közjegyzői díj 40 000 Ft, értékbecslési díj 30 480 Ft, hitelbírálati díj 50 000 Ft, fedezetellenőrzési díj 7 200 Ft, zálogjog földhivatali bejegyzési díj 12 600 Ft, térképmásolati díj 2 400 Ft, mely összesen 142 680 Ft.

Amennyiben a Kölcsön folyósítását követő három ügyleti éven belül (i) a kölcsönszerződés bármely ok miatt megszűnik vagy (ii) a kölcsönszerződés alapján fennálló tőketartozás összege a folyósított Kölcsön összegének 50%-a alá csökken - az igazolt lakás-takarékpénztári megtakarításból történő teljes vagy részleges előtörlesztés, ill. a szerződésszerű havi törlesztésből eredő tőketartozás csökkenés kivételével -, a Bank jogosult a fent említett kedvezmény alapján be nem terhelt díj(ak) összegével a törlesztési számlát megterhelni.


Kamat: 2,75% - 5,70%
THM: 2,79% - 5,85%
Kölcsönösszeg: 1 000 000 - 60 000 000 Ft
Futamidő 2-25 év (5 éves kamatperiódus esetén 6-25 év, 10 éves kamatperiódus esetén 11-25 év), futamidő végéig fix kamatozás esetén 5 vagy 10 év

A TELJES HITELDÍJ MÉRTÉKE (THM)

Raiffeisen Lakáshitel: 2,79% – 5,85%

Referencia-kamathoz kötött kamatozás esetén 2,79%-3,56%
5 éves kamatperiódus esetén 3,92%-4,70%
10 éves kamatperiódus esetén 5,06%-5,85%
5 éves futamidő végéig fix kamatozás esetén 3,30%-4,07%
10 éves futamidő végéig fix kamatozás esetén 4,44%-5,22%

A kölcsön kifizetéséhez a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra vagyonbiztosítás megkötése szükséges. A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog.

A THM értékek kiszámítása a 2018. június 1-től érvényes Raiffeisen Lakáshitel kondíciók alapján, továbbá 5 000 000 Ft hitelösszeg, 5 éves futamidő végéig fix termék esetén 5 éves futamidő, 10 éves futamidő végéig fix termék esetén 10 éves futamidő, referencia-kamathoz kötött kamatozás és az 5 és a 10 éves kamatperiódusú kölcsön esetén 20 éves futamidő és egy ingatlanfedezet bevonása mellett történtek.
A legalacsonyabb THM-ek kiszámítása a maximális kedvezmények igénybevétele - a mindenkori havi nettó minimálbérnek megfelelő havi jóváírási kötelezettség, 4 db elvárt tranzakciószám vállalása, továbbá a hitelösszegnek az ingatlan forgalmi értékének 60 %-át meg nem haladó aránya és 600 000 Ft vagy afeletti, a Bank által elfogadható havi nettó jövedelem - alapján történtek. A legmagasabb THM-ek kiszámítása kamatkedvezmények igénybevétele nélkül történtek.
A referencia-kamathoz kötött kamatozású hitelek esetében a THM-ek a 2018. május 29-én érvényes 6 havi BUBOR érték (0,15%) figyelembevételével kerültek kiszámításra.
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

Reprezentatív példák: 5 000 000 Ft összegű, referencia- kamathoz kötött, illetve 5 és 10 éves kamatperiódusú Raiffeisen Lakáshitel felvétele esetén 20 éves futamidővel számolva kamatkedvezmények nélkül:

Referenciakamathoz kötött kamatozás 5 évre rögzített kamatozás 10 évre rögzített kamatozás
Törlesztőrészlet: 28 998 Ft 31 903 Ft 34 962 Ft
Törlesztőrészletek száma: 240
Hitelkamat mértéke: 3,50% 4,60% 5,70%
Hitelkamat típusa: Változó a referenciakamat függvényében 5 évre rögzített, 5 évente a H2K kamatváltoztatási mutató alapján változik 10 évre rögzített, 10 évente a H2K kamatváltoztatási mutató alapján változik
A hitel teljes összege: 5 000 000 Ft
A hitel teljes díja: 1 959 517 Ft 2 656 720 Ft 3 390 785 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 6 959 517 Ft 7 656 720 Ft 8 390 785 Ft
Teljes hiteldíj mutató (THM): 3,56% 4,70% 5,85%

A fenti reprezentatív példa a referencia-kamathoz kötött kamatozású kölcsön esetében 0,15%-os 6 havi BUBOR értékkel került meghatározásra.

5 000 000 Ft összegű, 5 és 10 éves futamidő végéig fix kamatozású Raiffeisen Lakáshitel felvétele esetén kamatkedvezmények nélkül:

5 éves futamidő végéig fix kamatozás 10 éves futamidő végéig fix kamatozás
Törlesztőrészlet: 92 083 Ft 53 277 Ft
Futamidő: 5 év 10 év
Törlesztőrészletek száma: 60 120
Hitelkamat mértéke: 4,00% 5,10%
Hitelkamat típusa: futamidő végéig fix kamat
A hitel teljes összege: 5 000 000 Ft
A hitel teljes díja: 524 957 Ft 1 393 299 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 5 524 957 Ft 6 393 299 Ft
Teljes hiteldíj mutató (THM): 4,07% 5,22%

A Raiffeisen Lakáshitel termékre vonatkozó aktuális feltételeket a mindenkor hatályos Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Lista, a Lakossági Üzletszabályzat és az Általános Üzleti Feltételek tartalmazzák.

Otthonteremtési Program

Lakáshitel mellé igényeljen CSOK-ot!

Maximum 10 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás! A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

ÉRDEKEL

 • minimum 18 éves életkor a hitel igénylésekor, valamint legfeljebb 70 éves életkor a hitel lejáratakor (amennyiben az adós életkora a hitel lejáratakor meghaladja a 70 évet, az ügylet jóváhagyásához a sztenderd igénylési feltételeknek megfelelő adóstárs bevonása szükséges, amely esetben az adóstárs életkora a hitel igénylésekor minimum 18 év, a hitel lejáratakor legfeljebb 70 év lehet),
 • telefonos elérhetőség (lakóhelyi vezetékes telefon vagy előfizetéses mobiltelefon vagy feltöltőkártyás mobiltelefon),
 • Magyarországon szerzett jövedelem, valamint magyarországi állandó lakcím,
 • minimum 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony a jelenlegi munkahelyen,
 • egyéni vállalkozók, társas vállalkozások (Kft., Bt., Kkt.) tulajdonosai esetén minimum 12 hónap folyamatos gazdasági tevékenység,
 • egyedüli igénylés esetén minimum 120 000 Ft, adóstárssal történő igénylés esetén adós és adóstárs által együttesen minimum 160 000 Ft havi nettó jövedelem,
 • legalább kéthavi aktív, lakossági bankszámla múlt bármely magyarországi pénzintézetnél,
 • a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nem tartalmaz az igénylőre vonatkozóan mulasztással, visszaéléssel vagy adósságrendezési eljárással kapcsolatos információt.
 • Tájékoztatásért és kalkulációért kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat, a Raiffeisen Direktet a +36-80-488-588-as telefonszámon. Munkatársaink elvégzik a kalkulációt és tájékoztatják Önt a feltételekről, valamint a további lépésekről. Kérésére telefonos ügyfélszolgálatunk postázza Önnek az igényléshez szükséges dokumentumok listáját, illetve a nyomtatványokat.
 • A hiteligénylés benyújtásához kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebbi Raiffeisen bankfiókot. Az igényléshez az alábbi dokumentumokat szükséges magával hoznia: dokumentumok listája
 • A várakozás elkerülése érdekében kérjük, foglaljon előre időpontot. Időpontfoglalás bankfiókba
 • Ahhoz, hogy a Bank el tudja bírálni a hitelkérelmét, a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra értékbecslés szükséges. A Bank által kijelölt értékbecslő telefonon egyeztet Önnel időpontot. Az értékbecslés díját, 30 480 Ft-ot a Bank átvállalja, tehát ezt nem kell Önnek a helyszínen kifizetni.
 • A benyújtott dokumentumok és az értékbecslés alapján a Bank elvégzi a hitelbírálatot.
 • Munkatársunk telefonon egyezteti Önnel a szerződéskötés időpontját. A szerződés megkötése a bankfiókban történik.
 • A fedezetként szolgáló ingatlan(ok)ra vagyonbiztosítás megkötése (ha korábban ezt nem tette meg) és a Bank javára hitelbiztosítéki záradék bejegyzése kötelező. A vagyonbiztosítást legkésőbb a kölcsön kifizetése előtt kell megkötnie.
 • Önnel előre egyeztetett időpontban megtörténik a kölcsön- és a zálogszerződés aláírása. A kölcsönösszeget a Bank törlesztési számlára folyósítja, amely kizárólag a kölcsön törlesztéséhez szükséges pénzügyi fedezet elhelyezését és a Kölcsön elszámolását szolgálja. A Bank a törlesztési számlát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen biztosítja az Adós részére. A törlesztési számla egyenlege után nem jár kamat. A kifizetési feltételek teljesülése után központilag kerül sor a szükséges összeg átutalására az ingatlan adásvételi szerződésben megjelölt számlaszám(ok)ra. Az átutalásnak (magyarországi célszámlára) nincs költsége.