Raiffesein thm
Raiffesein thm

Egy jó kapcsolattal
minden kezdet könnyebb

 • hitelbírálati díj 0 Ft
 • értékbecslési díj 0 Ft
 • igényléshez szükséges tulajdoni lap lekérésének díja 0 Ft

Számoljon és kérjen előzetes telefonos hitelbírálatot!


KAMATOZÁS TÍPUSA
 • i

HITELÖSSZEG
Ft

INGATLAN ÉRTÉKE i
Ft

FUTAMIDŐ
ÉV

Rendszeres havi nettó jövedelmem i

Aktív számlahasználatot vállalok i
EREDMÉNY i
HAVI
TÖRLESZTŐRÉSZLET
Ft
KAMATKEDVEZMÉNY
MÉRTÉKE
%
KAMATLÁB
%
THM
%

* THM magyarázata

Teljes Hiteldíj Mutató (THM): A THM legalacsonyabb értéke a Raiffeisen Lakáshitel 5 éves kamatperiódusú konstrukciójában 5 000 000 Ft hitelösszegre, 20 éves futamidőre, és a maximálisan elérhető kedvezményekkel számított értékek alapján került meghatározásra 1 ingatlanfedezet vonatkozásában a 2018.03.01-től érvényes kondíciók alapján. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A Raiffeisen Lakáshitel termékre vonatkozó aktuális feltételeket a mindenkor hatályos Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Lista tartalmazza.

Kamat-/kamatfelár kedvezményeink

0,35% kamat-/kamatfelár kedvezményt biztosítunk az ügyleti kamatból*, ha

Raiffeisen számláján havonta legalább a havi nettó minimálbérnek megfelelő összeg kerül jóváírásra (ez az összeg 2018.01.01-től 91 770 Ft), és

havonta legalább 4 tranzakciót teljesít az alábbiak közül:

 • eseti és állandó átutalás,
 • csoportos beszedés,
 • készpénzfelvétel bankkártyával, OKOSkártyával
 • vásárlás bankkártyával, OKOSkártyával

A havi jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám vállalása esetén e kötelezettség nem teljesítésekor a Bank a mindenkor hatályos Lakossági kondíciós Lista szerinti díjat számít fel, melynek összege havonta 1 000 000-4 990 000 Ft hitelösszeg között 1 750 Ft, 5 000 000 - 9 990 000 Ft hitelösszeg között 3 500 Ft, 10 000 000 Ft hitelösszeg felett 5 250 Ft.*

0,2% kamat-/kamatfelár kedvezményt biztosítunk az ügyleti kamatból*, ha a hitelbírálat eredményeképpen megállapított végső hitelösszeg nem éri el a fedezetül szolgáló ingatlan, vagy több ingatlanfedezet esetén azok együttes forgalmi értékének 60%-át.

További kamat-/kamatfelár kedvezményt biztosítunk az ügyleti kamatból* az alábbi mértékben, ha az Adós Bank által elfogadható jövedelme az alábbi kategóriákba esik:

Jövedelemsáv Kamat-/kamatfelár kedvezmény mértéke
0 - 399 999 Ft 0 %
400 000 - 599 999 Ft 0,10 %
600 000 Ft felett 0,20 %

A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet figyelembevételével a Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az elfogadható jövedelmek köréről, és azok igazolásának módjáról.

A fenti kamat-/kamatfelár kedvezmények összevonhatók!

* A VII/A. Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Lista alapján.

A kedvezményekkel kapcsolatos további részletekről a mindenkor hatályos Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Listában olvashat.


Részletek

Futamidő 2-25 év (5 éves kamatperiódus esetén 5-25 év, 10 éves kamatperiódus esetén 10-25 év).

További induló díj kedvezményeink:

 • nincs hitelbírálati díj,
 • nincs értékbecslési díj,
 • díjmentes az igénylés befogadásához szükséges tulajdoni lap lekérésének díja (TAKARNET).

Premium Banking ügyfeleink számára mindezek mellett elengedjük

 • a kölcsön kifizetéséhez szükséges tulajdoni lap lekérésének díját (TAKARNET),
 • az önálló zálogjog földhivatali bejegyzésének díját, és
 • a közjegyzői díj összegét 40 000 Ft-ig visszatérítjük ügyfeleinknek.

kamat: 2,49% - 5,35%
THM: 2,52 - 5,86%
kölcsönösszeg: 1 000 000 - 60 000 000 Ft
futamidő 2-25 év (5 éves kamatperiódus esetén 5-25 év, 10 éves kamatperiódus esetén 10-25 év)
reprezentatív példa: 5 000 000 Ft összegű lakáscélú jelzáloghitel felvétele esetén 20 éves futamidővel számolva kamatkedvezmények nélkül:

Referenciakamathoz kötött kamatozás 5 évre rögzített kamatozás 10 évre rögzített kamatozás
Törlesztőrészlet: 28 334 Ft 30 962 Ft 33 972 Ft
Törlesztőrészletek száma: 240
Hitelkamat mértéke: 3,24% 4,25% 5,35%
Hitelkamat típusa: Változó a referenciakamat függvényében 5 évre rögzített, 5 évente a H2K kamatváltoztatási mutató alapján változik 10 évre rögzített, 10 évente a H2K kamatváltoztatási mutató alapján változik
A hitel teljes összege: 5 000 000 Ft
A hitel teljes díja: 1 816 464 Ft 2 447 014 Ft 3 169 515 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 6 816 464 Ft 7 447 014 Ft 8 169 515 Ft
Teljes hiteldíj mutató (THM): 3,33% 4,37% 5,52%

A fenti reprezentatív példa a referenciakamathoz kötött kamatozású kölcsön esetében 0,04%-os 6 havi BUBOR értékkel került meghatározásra.
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség, adó:

Kamatláb:

 • referenciakamathoz kötött kamatozású kölcsön esetében 6 havi BUBOR + 3,20% felár
 • 5 évre rögzített kamatozású termék esetében 4,25%
 • 10 évre rögzített kamatozású termék esetében 5,35%

Fedezetellenőrzési díj (szerződéskötéskor a Bank felé fizetendő) fedezetként felajánlott ingatlanonként és alkalmanként: 3 600 Ft
Zálogjog bejegyzési díj a fedezetként felajánlott ingatlanonként: 12 600 Ft
A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog.

Otthonteremtési Program

Lakáshitel mellé igényeljen CSOK-ot!

Maximum 10 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás! A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

ÉRDEKEL

 • minimum 18 éves életkor a hitel igénylésekor, valamint legfeljebb 70 éves életkor a hitel lejáratakor (amennyiben az adós életkora a hitel lejáratakor meghaladja a 70 évet, az ügylet jóváhagyásához a sztenderd igénylési feltételeknek megfelelő adóstárs bevonása szükséges, amely esetben az adóstárs életkora a hitel igénylésekor minimum 18 év, a hitel lejáratakor legfeljebb 70 év lehet),
 • telefonos elérhetőség (lakóhelyi vezetékes telefon vagy előfizetéses mobiltelefon vagy feltöltőkártyás mobiltelefon),
 • Magyarországon szerzett jövedelem, valamint magyarországi állandó lakcím,
 • minimum 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony a jelenlegi munkahelyen,
 • egyéni vállalkozók, társas vállalkozások (Kft., Bt., Kkt.) tulajdonosai esetén minimum 12 hónap folyamatos gazdasági tevékenység,
 • egyedüli igénylés esetén minimum 120 000 Ft, adóstárssal történő igénylés esetén adós és adóstárs által együttesen minimum 160 000 Ft havi nettó jövedelem,
 • legalább kéthavi aktív, lakossági bankszámla múlt bármely magyarországi pénzintézetnél,
 • a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nem tartalmaz az igénylőre vonatkozóan mulasztással, visszaéléssel vagy adósságrendezési eljárással kapcsolatos információt.
 • Tájékoztatásért és kalkulációért kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat, a Raiffeisen Direktet a +36-80-488-588-as telefonszámon. Munkatársaink elvégzik a kalkulációt és tájékoztatják Önt a feltételekről, valamint a további lépésekről. Kérésére telefonos ügyfélszolgálatunk postázza Önnek az igényléshez szükséges dokumentumok listáját, illetve a nyomtatványokat.
 • A hiteligénylés benyújtásához kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebbi Raiffeisen bankfiókot. Az igényléshez az alábbi dokumentumokat szükséges magával hoznia: dokumentumok listája
 • A várakozás elkerülése érdekében kérjük, foglaljon előre időpontot. Időpontfoglalás bankfiókba
 • Ahhoz, hogy a Bank el tudja bírálni a hitelkérelmét, a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra értékbecslés szükséges. A Bank által kijelölt értékbecslő telefonon egyeztet Önnel időpontot. Az értékbecslés díját, 30 480 Ft-ot a Bank átvállalja, tehát ezt nem kell Önnek a helyszínen kifizetni.
 • A benyújtott dokumentumok és az értékbecslés alapján a Bank elvégzi a hitelbírálatot.
 • Munkatársunk telefonon egyezteti Önnel a szerződéskötés időpontját. A szerződés megkötése a bankfiókban történik.
 • A fedezetként szolgáló ingatlan(ok)ra vagyonbiztosítás megkötése (ha korábban ezt nem tette meg) és a Bank javára hitelbiztosítéki záradék bejegyzése kötelező. A vagyonbiztosítást legkésőbb a kölcsön kifizetése előtt kell megkötnie.
 • Önnel előre egyeztetett időpontban megtörténik a kölcsön- és a zálogszerződés aláírása. A kölcsönösszeget a Bank törlesztési számlára folyósítja, amely kizárólag a kölcsön törlesztéséhez szükséges pénzügyi fedezet elhelyezését és a Kölcsön elszámolását szolgálja. A Bank a törlesztési számlát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen biztosítja az Adós részére. A törlesztési számla egyenlege után nem jár kamat. A kifizetési feltételek teljesülése után központilag kerül sor a szükséges összeg átutalására az ingatlan adásvételi szerződésben megjelölt számlaszám(ok)ra. Az átutalásnak (magyarországi célszámlára) nincs költsége.