MIT NYÚJT A BABAVÁRÓ KÖLCSÖN?
10 millió forintig igényelheti, maximum 20 éves futamidőre.

Első 5 évben maximum 50 ezer Ft a havi törlesztőrészlet, mely tartalmazza a kezességi díjat is.

Bármire felhasználhatja.

Első 5 évben nem kell fizetnie ügyleti kamatot.

Folyósítást követő 5 éven belül kell gyermeket vállalnia.

Érdekli a Babaváró Kölcsön?
Adja meg adatait, és szakértőnk visszahívja.
+36
Szerepel a khr
negatív adóslistán?
nem
Megismertem és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

MIT NYÚJT A BABAVÁRÓ KÖLCSÖN?
10 millió forintig igényelheti, maximum 20 éves futamidőre.

Első 5 évben maximum 50 ezer Ft a havi törlesztőrészlet, mely tartalmazza a kezességi díjat is.

Bármire felhasználhatja.

Első 5 évben nem kell fizetnie ügyleti kamatot.

Folyósítást követő 5 éven belül kell gyermeket vállalnia.


Miért válassza a Raiffeisen Babaváró Kölcsönt?

* A kezességvállalási díj mértéke az év elején fennálló tartozás 0,5%/ év. A jóváírásnak további feltételei vannak!
Példa: 10 millió Ft 20 éves futamidőre felvett Babaváró Kölcsön esetén az első 5 évben 45 062 Ft jóváírást érhet el!

Miért éri meg?

Mire használható?


A kölcsön szabadon felhasználható, így bármilyen célra (például, lakásvásárlás, felújítás, autóvásárlás) fordítható

Mi történik, ha nem teljesül az első 5 évben a gyerekvállalás?

RÉSZLETEK
A Babaváró Kölcsön egy olyan kölcsön, amelyhez a babaváró támogatásról szóló 44/2019 (III.12.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint állami támogatásként kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás (továbbiakban a kettő együtt: Babaváró támogatás) vehető igénybe. A babaváró támogatás igénybevételéről szóló szerződés 2022. december 31. napjáig köthető meg.

Oldalunkon összegyűjtöttük a kamattámogatással érintett Babaváró Kölcsönnel és a Gyermekvállalási Támogatással kapcsolatos legfontosabb információkat, hogy segítsünk Önnek eligazodni az igényléssel kapcsolatos tudnivalókban.

THM: 0,43% Kamattámogatás a teljes futamidő alatt (teljesül a gyermekvállalás az ötödik év végéig)
THM: 5,86% Kamattámogatás 5. évtől történő megszűnése esetén (nem teljesül a gyermekvállalás öt év alatt)

A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.

Jóváírási akció

Most havi jóváírást kaphat Raiffeisen bankszámlájára.

A jóváírás feltétele, hogy
  • a tárgyhónapban az esedékes törlesztőrészletet és a kezességvállalási díjat hiánytalanul és határidőre megfizesse,
  • a tárgyhónapot megelőző 3 hónapból legalább kettőben, minimum a mindenkori havi nettó minimálbérrel egyező összeg a Raiffeisen Banknál vezetett forint számlájára érkezzen.

A jóváírás összege
  • a tárgyhónapban megfizetett kezességvállalási díj 20%-a, ha legalább a nettó minimálbér összege a számlájára érkezik, vagy
  • a tárgyhónapban megfizetett kezességvállalási díj 50%-a, ha legalább 400.000 Ft a számlájára érkezik, maximum két részletben.
Az akció részvételi feltétele: Raiffeisen Banknál számlavezetési szolgáltatás megléte vagy nyitása.Jóváírás: A fenti feltételek teljesítése esetén a jóváírásra a tárgyhónapot követő hónap 28. napjáig kerül sor és kizárólag a folyósított Babaváró kölcsön futamidejének első 5 évében.

Akció időtartama: Az akció 2019.07.01. napjától visszavonásig befogadott ügyletek esetén érhető el.

A Jóváírási akció nem vehető igénybe, ha az Adós a Kondíciós Listában meghatározott számlavezetési szolgáltatással rendelkezik

Az akció részleteit a mindenkor hatályos Kamattámogatással érintett Raiffeisen Babaváró Kölcsön Kondíciós Listában olvashatja.
MIRE VÁR? ÉRDEKLŐDJÖN MOST!
Adja meg adatait, és visszahívjuk!
+36
Szerepel a khr
negatív adóslistán?
nem
Megismertem és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Fontos tájékoztatás

A Babaváró Kölcsön igényléséhez TB igazolás benyújtása szükséges, melyet az ügyfeleknek szükséges beszerezni az igénylést megelőzően az illetékes járási hivatalban. A lakóhely szerint illetékes megyeszékhelyen működő egészségbiztosítási pénztár feladatkörben eljáró hivatalok adják ki az igazolást, mely akár több napot is igénybe vehet. Az igazolás hiányában Babaváró Kölcsön igénylést befogadni nem áll módunkban.

KIK IGÉNYELHETIK A BABAVÁRÓ KÖLCSÖNT ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ KAMATTÁMOGATÁST?


Olyan házaspárok – együttes igénylőként - igényelhetik, akik esetében az alábbi együttes feltételek teljesülnek a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában:

A Babaváró Kölcsön főbb jellemzői

Babaváró Kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamattámogatás főbb jellemzői:
Hitelcél: szabad felhasználású
Hitelösszeg (minimum): 1.000.000,- Ft
Hitelösszeg (maximum): 10.000.000,- Ft
Futamidő: minimum 6 év maximum 20 év
Kamatperiódus: 5 év
Ügyleti Kamat: Az első 5 évben:
  • az ügyfél nem fizet ügyleti kamatot ugyanis helyette annak összegét a kincstár fizeti meg a bank részére.

Első 5 év után:
  • ha teljesül a gyermekvállalás, akkor a futamidő végéig továbbra sem kell ügyleti kamatot fizetnie az ügyfélnek, mert annak összegét helyette kamattámogatásként a kincstár fizeti meg a bank részére
  • ha nem teljesül a gyermekvállalás, akkor ügyleti kamatot kell már fizetnie az ügyfélnek, amelynek mértéke az első 5 évet követő kamatperiódusban jelenleg: 6,96% (a pontos mértéke a következő kamatperiódusra irányadó ÁKKH mértékétől függ, mely következtében a kamat lehet alacsonyabb és magasabb is)
Gyermekvállalási határidő: folyósítástól számított 5 év (várandósság esetén a várandósságnak be kell töltenie a 12. hetet)
Fedezet: állami kezesség
Kezességvállalási díj: fennálló tartozás összegének 0,5%-a
Maximum törlesztőrészlet: 50.000,- Ft, mely tartalmazza a kezességvállalási díjat is


Gyermekvállalási támogatás főbb jellemzői:
Támogatási cél: a fel nem mondott Babaváró kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére lehet felhasználni
Támogatás összeg: az igénylő házaspároknak a Rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő:
  • második gyermekük esetén a még fennálló, a Babaváró Kölcsönből eredő tartozás 30%-ának megfelelő összeg,
  • harmadik gyermekük esetén a Babaváró Kölcsön szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összeg
Támogatás típusa: vissza nem térítendő állami támogatás, melyet a kincstár folyósít a bank részére


Hogyan igényelheti?

GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁS


Kik igényelhetik a Gyermekvállalási Támogatást és milyen összegben?

Azon házaspárok, akik babaváró kölcsönszerződést kötöttek, és akik második és harmadik gyermeket vállalnak.
A támogatás összege:
- második gyermek vállalása esetén a fennálló tartozás 30 %-a,
- harmadik gyermek vállalása esetén a fennálló teljes tartozás.

Mi a Gyermekvállalási Támogatás igénylés folyamata?


Mire igényelhető a Gyermekvállalási Támogatás?

A támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

A Babaváró Kölcsön kondíciói

Babaváró Kölcsön

Bruttó Kamat mértéke: ÁKK1*130%+2%
Kamattámogatás mértéke: ÁKK1*130%+2%
Ügyfél által fizetendő kamat: az első 5 évben 0%, amennyiben megszületik gyermek a gyermekvállalási határidőn belül, úgy a futamidő végéig kamatmentes.
Gyermekvállalási határidő: 5 év
Fedezet: állami kezesség
Kezességvállalási díj 0,5%
A vállalt gyermek meg nem születése esetén a kamat mértéke (6. évtől)* ÁKK1*130%+5%
*A vállalt gyermek meg nem születése miatt a kamattámogatást vissza kell fizetni 120 napon belül.Gyermekvállalási támogatás mértékeGyermekvállalás alatt a babaváró támogatásokról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet értelmében legalább a várandósság 12. hetét betöltött magzat meglétét, valamint 2019. július 1. és azután született gyermek örökbefogadást értjük, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

THM: 0,43% Kamattámogatás a teljes futamidő alatt ( teljesül a gyermekvállalás az ötödik év végéig)
THM: 5,86% Kamattámogatás 5. évtől történő megszűnése esetén (nem teljesül a gyermekvállalás öt év alatt)

Az alacsonyabb THM érték kiszámítása az alábbiak figyelembe vételével történt: 10 millió forint kölcsönösszeg; 20 éves futamidő és a jogszabályban biztosított 3 éves törlesztési halasztást figyelembe véve, mellyel a futamidő meghosszabbodik az első gyermek születése esetén; a futamidő végéig járó állami kamattámogatás, tekintettel arra, hogy a hitel folyósításától számított 5 éven belül teljesül a kamattámogatás feltétele (várandósság vagy gyerek születés), így az ügyfélnek a futamidő végéig nincs ügyleti kamatfizetési kötelezettsége továbbá a központi költségvetés javára - a bank útján- megfizetendő 0,5% -os kezességvállalási díj.

A magasabb THM érték kiszámítása az alábbiak figyelembe vételével történt: 10 millió forint kölcsönösszeg; 20 éves futamidő; az 5. év lejártáig járó állami kamattámogatás, tekintettel arra, hogy a hitel folyósításától számított 5 éven belül nem teljesül a kamattámogatás feltétele (várandósság vagy gyerek születés), így a kamattámogatást vissza kell fizetetni és a 6. évtől az ügyfélnek ügyleti kamatot kell fizetnie továbbá a központi költségvetés javára – a bank útján- megfizetendő 0,5% -os kezességvállalási díj.

A THM számítás során alkalmazott kölcsönösszeg és futamidő azért tér el jogszabályban meghatározottaktól, mert a jogszabályban meghatározott feltételekkel a kölcsön nem nyújtható, így a babaváró hitelre reprezentatívnak tekinthető feltételek kerültek figyelembe vételre.


Reprezentatív példa:
Kamattámogatás a teljes futamidő alatt
(első 5 évben teljesül a kamattámogatás feltétele)
Kamattámogatás megszűnése esetén
(első 5 évben nem teljesül a kamattámogatás feltétele)
A hitel teljes összege: 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft
Futamidő 23 év (20 + 3 év) 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 db 240 db
Hitelkamat mértéke (1-5. év): 0% 0%
Hitelkamat mértéke (6. év): 0% 6,96%
Hitelkamat típusa: 5 évre rögzített, 5 évente az ÁKK változásának figyelembe vétele mellett határozódik meg az új kamatperiódusra a kamat mérték 5 évre rögzített, 5 évente az ÁKK változásának figyelembe vétele mellett határozódik meg az új kamatperiódusra a kamat mérték
A hitel teljes díja (mely magába foglalja a kezesség vállalási díjat és az esetlegesen visszafizetendő támogatást is): 527 708 Ft 6 959 851 Ft
THM: 0,43% 5,86%
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 10 527 708 Ft 16 959 851 Ft
Törlesztőrészlet összege (1-5. év): 41 667 Ft 41 667 Ft
Törlesztőrészlet összege (6. év): 41 667 Ft 67 257 Ft
Kezdeti kezességvállalási díj: 4 167 Ft 4 167 Ft
Visszafizetendő támogatás a kamattámogatás feltételének (várandóság vagy gyerek születés) nem teljesítése esetén (egy összegben esedékes) – része a hitel teljes díjának és a fogyasztó által fizetendő összegnek is. nincs ilyen kötelezettség 1 777 500 Ft

Dokumentumok

Díjak, kondíciók

Igénylés

Hasznos linkek